O kancelarii

Adwokat Klaudia Piętka - absolwent aplikacji adwokackiej w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2019 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze w Uniwersytecie Rzeszowskim. Laureatka III. miejsca w Izbowym Konkursie Krasomówczym.

Z wykształcenia również dziennikarka, wyróżniona Dyplomem Uznania Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizatorka ogólnopolskich wydarzeń naukowych. Ambitna, zaangażowana i gotowa, aby walczyć o prawa osób wykluczonych społecznie i tych, którym zdobycie swoich uprawnień nie przychodzi łatwo.

Nasze specjalizacje:

 • Prawo gospodarcze,
 • Obsługa prawna spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • Umowy gospodarcze i cywilnoprawne,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Prawo pracy i ubezpieczeń cywilnych, zasiłki,
 • Zasiedzenie,
 • Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Ochrona własności, spory sąsiedzkie,
 • Pomoc prawna dla rolników,
 • Prawo rodzinne, rozwody, alimenty,
 • Prawo karne i karnoskarbowe..