Prawo cywilne

Stosunki sąsiedzkie, obrót nieruchomościami, budowa domu, zakup samochodu – w zasadzie każda sytuacja życiowa może doprowadzić do powstania sporu trudnego do rozwiązania.

Mogą Państwo liczyć na moją pomoc w zakresie sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, windykacji należności, a także reprezentowania przed sądami powszechnymi. Kancelaria PIĘTKA LEGAL wspiera Państwa także w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa mediów. Wiemy, jak ważna jest ochrona dobrego imienia i wizerunku naszych klientów.