Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Każdy z nas wykonując pracę napotyka na trudności, które można rozwiązać wyłącznie w drodze sądowej.

Prowadzimy sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę. Wsparcie udzielamy także osobą walczącym o wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego, emerytom i rencistom.