Prawo spadkowe

Sytuacja rodziny niewątpliwie komplikuje się w momencie śmierci bliskiej osoby.

Kwestie dziedziczenia, kolejności dziedziczenia, radzenia sobie ze spadkiem obciążonym długiem po zmarłym, wymagają podjęcia nie tylko skutecznych, lecz także natychmiastowych działań, chroniących interes klientów.